Meza Hernández, Pedro, Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, Mexico